End of Year Show/Arddangosfa Diwedd y Flwyddyn

Thursday 13th July 2017/Dydd Iau 13eg o Orffennaf 2017

Join us celebrating the creative achievements of our Art, Photography, Design & Technology and Textiles students.

Free exhibition: 16:00 - 18:00, Builth Wells High School

Ymunwch gyda ni i ddathlu campau creadigol ein myfyrwyr Celf, Dylunio a Thechnoleg, Ffotograffiaeth a Thecstiliau. 

Mynediad am ddim i'r arddangosfa: 16:00 - 18:00, Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt