Back to All Events

Summer Fayre/Ffair yr Haf

Summer Fayre Thursday 12th July 4-6pm: BBQ, Tables, Activities, Games, Design & Art Show in the Drama Studio & A1. Ysgol Calon Cymru New School Uniform Sales. Lost property - Library. Parent / carer presentation 6pm Y Bwyty.

Ffair Haf Nos Iau 12fed o Orffennaf 4-6yh: BBQ, Byrddau, Gweithgareddau, Sioe Dylunio a Chelf yn y Stiwdio Drama ac A1. Gwerthiant gwisg Ysgol Calon Cymru. Eiddo coll - Llyfrgell. Cyflwyniad rhieni / gwarchodwyr am 6yh Y Bwyty.